آی کواد | مرجع خرید و اجاره کوادکوپتر | نقد و بررسی کوادکوپتر

برگه ویدیو تلو

4

فیلم های اورجینال گرفته شده با تلو

مشخصات تصویر

Resolution: 720P

Format: .MP4

Gimbal: No

Frame rate: 30 FPS

Comment: Auto-Mode

عکس های اورجینال گرفته شده با تلو

مشخصات تصویر

Resolution: 5 MP

Format: JPEG

Comment: Auto-Mode

منطقه سربرگ نوار کناری خود را در حال حاضر خالی است. عجله کنید و اضافه کردن برخی از ویدجت .