آی کواد | مرجع خرید و اجاره کوادکوپتر | نقد و بررسی کوادکوپتر

ویدیو

اسپارک

هرآنچه در مورد سیستم active track اسپارک باید بدانید

فیلم برداری full hd توسط اسپارک(۱)

فیلم برداری full hd توسط اسپارک(۲)

فیلم برداری full hd توسط اسپارک(۳)

فانتوم ۴ پرو

فیلم برداری خیره کننده ی ۴K به وسیله ی فانتوم ۴ پرو (۱)

فیلم برداری خیره کننده ی ۴K به وسیله ی فانتوم ۴ پرو (۲)

فیلم برداری خیره کننده ی ۴K به وسیله ی فانتوم ۴ پرو (۳)

مویک پرو

فیلم برداری ۴K از جزیره ی قناری بوسیله ی مویک پرو

نمونه فیلم برداری مویک با کیفیت ۴K

منطقه سربرگ نوار کناری خود را در حال حاضر خالی است. عجله کنید و اضافه کردن برخی از ویدجت .